Větrání kompresorovny

Větrání kompresorovny

Zásady Větrání Kompresoroven pro Optimální Provoz Větrání kompresorovny hraje klíčovou roli v zajištění efektivního a bezpečného provozu kompresorů. Správné větrání zajišťuje odvod tepla a kondenzátu vznikajícího během komprese stlačeného vzduchu (ISO 8573-1), čímž přispívá k delší životnosti zařízení a optimalizaci jeho výkonu. Tento článek se věnuje základním principům a strategiím pro efektivní větrání kompresorů a …

Read More Read More

Stanovení potřeby stlačeného vzduchu: Výpočet a měření pro optimální využití

Stanovení potřeby stlačeného vzduchu: Výpočet a měření pro optimální využití

Stanovení potřeby stlačeného vzduchu: Výpočet a měření pro optimální využití V tomto článku se podrobně zabýváme procesem stanovení potřeby stlačeného vzduchu (ISO 8573) v průmyslových a jiných aplikacích. Pokryjeme základní metody výpočtu a měření spotřeby stlačeného vzduchu pro různé zařízení, význam kvality stlačeného vzduchu pro efektivní provoz, a probereme strategie na zlepšení jeho využití pro …

Read More Read More

Jaký tlak komprimovaného vzduchu

Jaký tlak komprimovaného vzduchu

Kompletní průvodce tlakem komprimovaného vzduchu pro kompresory a vývěvy V dnešním světě průmyslu a výroby hraje stlačený vzduch klíčovou roli. Ať už se jedná o jednoduché pneumatické nástroje nebo složité výrobní linky, kompresory a vývěvy jsou základem pro efektivní práci komprimovaného vzduchu. Tento průvodce poskytuje ucelený pohled na to, jak vybrat, používat a udržovat kompresory …

Read More Read More

Úprava kondenzátu ve systémech stlačeného vzduchu

Úprava kondenzátu ve systémech stlačeného vzduchu

Úprava kondenzátu ve systémech stlačeného vzduchu je klíčovým prvkem pro zajištění kvality stlačeného vzduchu a ochranu životního prostředí. Komprese vzduchu přináší jako vedlejší produkt velké množství kondenzátu, který je směsí vody, oleje a dalších nečistot přítomných ve vzduchu. Tento kondenzát obsahuje škodliviny nasáté z atmosféry, které jsou absorbovány vodními aerosoly, včetně uhlovodíků z mazacího oleje …

Read More Read More

Měření rosného bodu stlačeného vzduchu

Měření rosného bodu stlačeného vzduchu

Měření vlhkosti vzduchu se provádí za účelem zaznamenání specifických hodnot obsahu vlhkosti. Význam vlhkosti v průmyslu, biologii a medicíně se časem zvýšil. V mnoha výrobních procesech může vlhkost vzduchu rozhodujícím způsobem ovlivnit kvalitu výrobků. Proto je neustálé monitorování vlhkosti důležitým faktorem v průmyslové výrobě. Sušení stlačeného vzduchu a měření rosného bodu mohou být odlišné oblasti …

Read More Read More

Sušení stlačeného vzduchu

Sušení stlačeného vzduchu

Sušení stlačeného vzduchu (ISO 8573-1) je klíčovým procesem pro zajištění jeho kvality a efektivního využití v různých průmyslových aplikacích. Existují různé metody sušení stlačeného vzduchu, přičemž každá z nich využívá odlišné principy a technologie k dosažení požadovaného výsledku. Jednou z běžně používaných metod je chladicí sušení, které pracuje na principu ochlazení a kondenzace. Tato metoda …

Read More Read More

Tlak vzduchu

Tlak vzduchu

V atmosféře jsou molekulární síly, které vedou k větší nebo menší soudržnosti pevných látek a kapalin, u plynů natolik malé, že částice plynu se mohou prakticky volně pohybovat. Plyny se rozšíří do každého dostupného prostoru a smíchají se s již přítomnými plyny. Objem plynu se převážně skládá z volného objemu a čistého objemu molekul plynu, …

Read More Read More

Olejový aerosol ve vzduchu

Olejový aerosol ve vzduchu

Uhlovodíky, konkrétně v podobě olejových aerosolů ve vzduchu, jsou významnou součástí organické chemie a mají klíčovou roli v mnoha průmyslových procesech. Uhlík, základní prvek všech organických sloučenin, má schopnost tvořit s dalšími atomy uhlíku řetězce libovolné délky. Uhlovodíky, tvořené prvky uhlíku a vodíku, představují rozsáhlou skupinu sloučenin, z nichž některé jsou v přírodě přítomny ve …

Read More Read More

Vlhkost ve vzduchu

Vlhkost ve vzduchu

Vlhkost ve vzduchu hraje klíčovou roli pro všechny formy života na Zemi. Povrchová voda z potoků, řek, jezer a moří se odpařuje a ve formě plynného skupenství se mísí se vzduchem. Tento proces odpařování zároveň umožňuje, aby se vlhkost ve vzduchu objevovala i ve formě jemně rozptýlených kapének různých velikostí, což vede k tvorbě hustšího …

Read More Read More

Čistota vzduchu

Čistota vzduchu

Částice prachu ve vzduchu představují pevné látky různého druhu, tvaru, struktury a hustoty, které mohou být klasifikovány podle velikosti částic. V pohybujícím se vzduchu prach nepodléhá zákonům gravitace, ale při zastavení vzduchu se usazuje pomalu. Saze jsou shluky uhlíkového prachu vznikající z neúplného spalování a mají korozi způsobující účinek, s velikostí částic 2 – 6 …

Read More Read More