Tlakoměry s oddělovačem

Tlakoměry s oddělovačem

Tlakoměry jsou měřicí zařízení, se kterými se setkáváme ve všech pneumatických systémech. Nejčastěji se s nimi setkáváme namontovanými na regulátorech a filtračních regulátorech jako součást jednotek pro přípravu vzduchu, které mají za úkol čistit stlačený vzduch na určitou třídu čistoty podle normy ISO 8573-1. Přestože se používají k měření velmi vysokých tlaků plynů a kapalin, mají choulostivé vnitřní součásti. V běžných aplikacích, kde máme co do činění s čistými pracovními kapalinami, to nepředstavuje žádný problém. Ale co když máme co do činění se znečištěnými médii nebo médii, která by mohla poškodit mechanismus manometru? V takových situacích přicházejí na pomoc tlakoměry se separátorem.

Před nákupem manometrů s oddělovači je důležité zvážit několik klíčových faktorů:

  1. Specifikace Média: Je nutné znát vlastnosti média, se kterým bude manometr pracovat (např. teplota, viskozita, korozivnost).

  2. Materiál membrány: Zvolte vhodný materiál membrány na základě specifikace média. Některá média mohou vyžadovat speciální typy membrán, např. kyselinovzdornou ocel, Teflon, Monel atd.

  3. Přenosová kapalina: Různá média mohou vyžadovat různé přenosové kapaliny. Přenosová kapalina musí být chemicky kompatibilní s médiem a s materiálem membrány.

  4. Rozsah měření: Je důležité znát rozsah tlakových hodnot, které potřebujete měřit.

  5. Umístění: Zvažte, kde bude manometr instalován a zda bude potřeba nějaké speciální příslušenství pro montáž.

  6. Odpornost vůči vibracím a tlakovým pulzacím: Pokud je systém vystaven vysokým vibracím nebo tlakovým pulzacím, měl by být zvolen manometr s vyšší odolností proti těmto faktorům.

  7. Certifikace a normy: Ujistěte se, že manometr splňuje všechny potřebné průmyslové normy a certifikace, zejména pokud se používá v kritických aplikacích nebo v oblastech s přísnými regulačními požadavky.

  8. Cena a záruka: Ačkoli cena by neměla být jediným faktorem rozhodování, je důležité zohlednit náklady na pořízení a provoz, stejně jako dostupnost záruky a servisu.

Vždy je doporučeno konzultovat se specialistou nebo technickým zástupcem dodavatele před nákupem manometru s oddělovačem, aby bylo zajištěno, že vybrané zařízení bude správně vyhovovat vašim specifickým aplikacím a potřebám.


Comments are closed.