Instrukce pro hodnocení doby regenerace v čistých prostorách podle ISO 14644-1

Instrukce pro hodnocení doby regenerace v čistých prostorách podle ISO 14644-1

Instrukce pro hodnocení doby regenerace v čistých prostorách podle ISO 14644-1

Účel testů: Hodnotí schopnost instalace/místnosti snižovat koncentraci částic ve vzduchu jejich ředěním. Doba regenerace místnosti je jedním z nejdůležitějších parametrů instalace. Test se provádí pouze pro místnosti s nejednosměrným prouděním vzduchu. [ISO 14644-3]

Stanovení doby, která je potřebná, aby se místnost vrátila k požadované třídě čistoty (/výchozí úrovni) po jejím alespoň 10x/100x kontaminaci vzhledem k limitu třídy (/výchozí úrovni). Míra schopnosti místnosti (/bodu uvnitř místnosti) k jejímu očištění.

Metodika testování: Norma ISO 14644-3:2019 B.4

Dohodněte před provedením měření: Úroveň, na kterou má být vzduch v místnosti kontaminován – 10x nebo 100x limit třídy čistoty místnosti?

  • 100x není doporučeno pro třídy ISO 8 a ISO 9 (ISO 14644-3)
  • 10x množství částic změřené během měření výchozí úrovně místnosti? Velikosti částic, které se berou v úvahu
  • větší než 0,3µm nebo větší než 0,5µm?
  • “Velikost částic v tomto testu by měla být menší než 1µm. Doporučuje se, aby velikostní kanál odpovídal tomu s maximálním počtem koncentrací aerosolu” (ISO 14644-3). Lokalizace místa vstupu aerosolu a místa/míst měření
  • vstup: u přívodu vzduchu nebo vypnutím HVAC, vstup částic do místnosti a jejich smíchání ve ventilátoru uvnitř místnosti?
  • měřicí bod: kritické kvalitativní místo, nebo podezřelé (/známé) s nejvyšší koncentrací, nebo u výstupní mřížky vzduchu z místnosti?

Aerosolový generátor Určený pro výrobu testovacích aerosolů se známou koncentrací a distribucí částic

  • DEHS: 0,01µm do 0,8µm Důležité provozní poznámky:
  • Vyhněte se přepravě s namontovanou lahví naplněnou roztokem DEHS, neklopte
  • Po použití odšroubujte trysku a pročištěte stlačeným vzduchem

Je třeba použít dilutor? Pokud měříme s částicovým počítačem příliš vysoké koncentrace, pak: zařízení registruje větší částice, než ve skutečnosti existují a snižuje výsledek menších částic (“coincident loss”); Může dojít ke kontaminaci optiky částicového počítače

Typické ředění dilutorů: 1:100 nebo 1:10

Provedení správného měření: Před odebráním vzorků: Ujistěte se, že HVAC je zapnutý Proveďte měření teploty (vstupní a měřicí bod doby regenerace)

Částicový počítač: Aktualizujte datum a čas Nastavte nepřetržité měření např. 45 vzorků, každá vzorka 1 minuta, přestávka mezi vzorkami 0 sekund Pokud je to nutné: mezi izokinetickou sondou a částicovým počítačem připojte dilutor Zapněte odběr vzorků

Vstup částic do místnosti: Zkontrolujte úroveň, doplňte roztok DEHS v lahvici aerosolového generátoru Zapněte generátor, vnesete částice do místnosti (na několik sekund?). Sledujte na částicovém počítači úroveň kontaminace místnosti. Pokud nebyla dosažena požadovaná úroveň částic, znovu zapněte aerosolový generátor, ale nepřekračujte hodně požadovanou úroveň částic Ideálně: Pomalu opusťte místnost nebo se vzdalte od měřicího systému (např. postavte se do jednoho z rohů místnosti)


Comments are closed.