Význam testování integrity filtrů HEPA

Význam testování integrity filtrů HEPA

Testování integrity filtrů HEPA je klíčovou součástí udržování vysoké úrovně čistoty vzduchu v kritických provozech, jako jsou čisté prostory a laboratoře. Cílem těchto testů je ověřit, že filtr HEPA byl správně instalován a neobsahuje žádné defekty nebo netěsnosti, které by mohly vést k kontaminaci čistého prostředí. Tato kontrola je nezbytná i přesto, že filtr HEPA je dodáván s certifikátem zaručujícím jeho filtrační účinnost, jelikož během transportu, manipulace nebo instalace může dojít k poškození filtru nebo k jeho nesprávnému usazení v obudově.

Rizika spojená s netěsnostmi a jejich důsledky

Netěsnosti mohou vzniknout z několika důvodů, včetně nierównomiernego docisku filtra v rámu, poškození filtrační tkaniny během transportu nebo instalace a uvolnění filtra z důvodu vibrací v provozu. Takové defekty mohou vést k průniku nečistot a mikroorganismů do čistého prostoru, což ohrožuje kvalitu procesů a produktů v něm prováděných.

Kritéria akceptace a výběr testovacích částic

Pro ověření integrity filtrů HEPA se používají specifická kritéria akceptace, jako je maximální povolený únik 0,01 % pro filtry třídy H14 a 0,1 % pro H13, v souladu s normou ISO 14644-1. Testování obvykle zahrnuje použití aerozolu DEHS, což je preferovaná testovací látka pro minimalizaci kontaminace filtru a instalace. Norma ISO 14644-3 doporučuje pro tyto účely i možnost použití atmosférického vzduchu.

Postupy testování podle ISO 14644-3

Testování integrity zahrnuje pečlivou přípravu a provádění v souladu s ISO 14644-3, což zahrnuje identifikaci optimálních bodů pro zavedení a měření testovacího aerozolu, určení minimálního požadovaného koncentrace částic před filtrem a použití vhodných metod pro regulaci a ověření této koncentrace.

Důležitost průběžné kontroly a údržby

Pro zajištění dlouhodobé integrity filtrů HEPA je klíčová nejen počáteční instalace a testování, ale i pravidelná kontrola a údržba. To zahrnuje monitorování tlakových ztrát přes filtr, vizuální inspekce a opakované testy integrity. Tímto přístupem lze identifikovat a řešit potenciální problémy dříve, než dojde k kontaminaci čistého prostoru.

Specializující se na testování čistoty stlačeného vzduchu a validaci čistých prostor, pečlivě sledujeme všechny aspekty instalace a údržby filtrů HEPA, aby bylo zajištěno, že splňují nejen počáteční certifikační požadavky, ale i přísné standardy provozu v průběhu času. Implementace a dodržování těchto postupů jsou zásadní pro zajištění nepřetržité čistoty a bezpečnosti v prostorách, které vyžadují nejvyšší možnou úroveň kontroly kontaminace.


Comments are closed.