Pojistný ventil

Pojistný ventil

Důležitost optimálního tlaku

Pro řádné fungování pneumatických a hydraulických systémů je klíčové udržovat odpovídající a stabilní provozní tlak. Pojistné ventily se nepoužívají pouze u zásobníků stlačeného vzduchu. Pojistný ventil lze použít na úsecích systému stlačeného vzduchu, kde jsou instalována měřicí zařízení citlivá na poškození, např. zařízení pro měření čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1. Má to několik důležitých důvodů:

1. Účinnost: Správný tlak zajišťuje, že systém funguje s maximální efektivitou a výkonností.

2. Bezpečnost: Kontrolovaný tlak minimalizuje riziko nehod, což může ohrozit zařízení i lidi v blízkosti.

3. Životnost zařízení: Optimální tlak prodlužuje životnost komponent, čímž se snižují náklady na údržbu a výměnu dílů.

Faktory ovlivňující nárůst tlaku

Mnoho faktorů může vést k neočekávanému a nekontrolovanému zvýšení tlaku v pneumatických systémech:

1. Kompresory: Poruchy nebo nesprávná funkce kompresorů mohou způsobit nadměrný tlak.

2. Systémy tlakové ochrany: Selhání nebo nesprávná funkce tlakových ochranných systémů může vést k náhlému nárůstu tlaku.

3. Regulátory tlaku: Pokud selžou, může to způsobit nestabilní tlakové podmínky.

4. Vnější síly: Působení vnějších sil na pneumatické pohony může také vyvolat zvýšení tlaku.

Metody ochrany před přetlakem

Hlavním způsobem ochrany pneumatických systémů před nežádoucím tlakem je instalace pojistného ventilu. Avšak kromě toho:

1. Tlaková čidla: Mohou být použita k monitorování a signalizaci překročení tlaku, což umožňuje rychlé reagování.

2. Automatický způsob fungování: Pojistné ventily fungují automaticky bez potřeby externího napájení, což je činí velmi spolehlivými.

Funkční princip pojistných ventilů

Když tlak v systému překročí nastavenou hodnotu, pojistný ventil automaticky uvolní nadbytečný stlačený vzduch do okolní atmosféry. Jakmile se tlak vrátí do normálního rozmezí, ventil se opět uzavře. Množství tlaku, při kterém ventil reaguje, je obvykle určeno sílou pružiny v ventilu. Je důležité si uvědomit, že tyto ventily mohou být použity nejen pro stlačený vzduch, ale i pro jiná neutrální média, pokud nejsou toxická nebo hořlavá.

Pojistný ventil vs. Obtokový (odvzdušňovací) ventil: Jaký je rozdíl?

Přestože se pojistné ventily a obtokové ventily mohou zdát na první pohled podobné a někdy jsou chybně používány jako synonyma, mají odlišné charakteristiky a využití. V následujícím přehledu prozkoumáme hlavní rozdíly a charakteristiky obou těchto ventilů:

 1. Funkční Princip:

  • Pojistný ventil: Jeho hlavní funkcí je chránit systém před přetlakem tím, že vypustí nadbytečný tlak do atmosféry, aby se zabránilo poškození zařízení nebo potenciálním nehodám.
  • Odvzdušňovací (obtokový) ventil: Tento ventil umožňuje nadbytečnému tlaku obejít hlavní systém, často tím, že ho přesměruje do sekundárního okruhu nebo do přídavného objemu, namísto vypouštění do atmosféry.
 2. Aplikace:

  • Pojistný ventil: Typicky se nachází na tlakových nádobách, akumulátorech a kompresorových jednotkách.
  • Odvzdušňovací (obtokový) ventil: Často se nachází v hydraulických systémech, kde mohou pracovat nepřetržitě.
 3. Výkon:

  • Pojistný ventil: Obvykle má jednoznačné nastavení otevíracího tlaku, ačkoli existují modely s možností nastavení.
  • Odvzdušňovací (obtokový) ventil: Může pracovat kontinuálně, což znamená, že může zůstat otevřený po delší dobu, pokud je tlak konstantní.
 4. Způsob vypouštění:

  • Pojistný ventil: Vypouští tlak přímo do atmosféry.
  • Odvzdušňovací (obtokový) ventil: Neuvolňuje tlak do atmosféry, ale do jiné části systému nebo do přídavného objemu.
 5. Materiál výroby:

  • Pojistný ventil: Většinou vyroben z mosazi nebo nerezové oceli, závisí na specifikaci a požadavcích aplikace.
  • Odvzdušňovací (obtokový) ventil: Materiál se může lišit, ale také může zahrnovat mosaz a nerezovou ocel.
 6. Certifikace a regulace:

  • Pojistný ventil: V mnoha jurisdikcích je vyžadováno, aby byly opatřeny certifikátem potvrzujícím skutečný otevírací tlak. Měly by také splňovat příslušné předpisy týkající se tlakových nádob.

Zatímco oba ventily mají základní účel regulovat a kontrolovat tlak v systému, jejich aplikace, způsob fungování a charakteristiky je odlišují. Je důležité porozumět těmto rozdílům při výběru ventilu pro konkrétní aplikaci. 


Comments are closed.