Čisté prostory – Výběr materiálů

Čisté prostory – Výběr materiálů

ČISTÉ PROSTORY – VÝBĚR MATERIÁLŮ

Kontrolní seznam pro auditora:

1. Kontrola výběru materiálů použitých při stavbě zařízení – splňují všechny požadavky zařízení?
2. Ověření zohlednění třídy čistoty při výběru materiálů.
3. Zjištění, zda byly při výběru materiálů zohledněny další atributy čistoty čistých prostor.
4. Kontrola, zda byl při výběru materiálů zohledněn způsob konstrukce.
5. Ověření, zda byly při výběru materiálů zohledněny účinky otěru a nárazu.
6. Kontrola zda byly při výběru materiálů zohledněny metody a četnost čištění a dekontaminace.
7. Ověření, zda bylo při výběru materiálů zohledněno chemické/mikrobiologické napadení, vyluhování a koroze.
8. Kontrola, zda byly při výběru materiálů zohledněny elektrostatické vlastnosti.
9. Ověření, zda byly při výběru materiálů zohledněny vlastnosti materiálu, který vypouští plyny.
10. Kontrola, zda byly při výběru materiálů zohledněny opravy a údržba.
11. Ověření, zda byla při výběru materiálů zohledněna možnost recyklace po skončení životnosti.
12. Kontrola, zda byla zohledněna chemická kompatibilita všech vystavených materiálů, čisticích a dezinfekčních prostředků a procesních materiálů.
13. Ověření, zda bylo při výběru materiálů zohledněno chemické, tepelné a mechanické namáhání během provozu.
14. Kontrola, zda byly při výběru materiálů zohledněny flexibilita, funkčnost, trvanlivost, estetika a udržovatelnost.
15. Kontrola, zda byla při výběru materiálů zohledněna problematika chemických látek a těkavých organických sloučenin.
16. Ověření, zda byla zvážena kontrola elektrostatického nabíjení a vybíjení.


Comments are closed.