Koncepty proudění vzduchu

Koncepty proudění vzduchu

Koncepty proudění vzduchu –  ČSN EN ISO 14644-1

 • Pro kontrolu kontaminace v čistých prostorech a zařízeních pro čistý vzduch se používají tři typy koncepcí proudění vzduchu:

  • Ředění čistým vzduchem (nejednosměrné (směšovací) proudění vzduchu)
  • Vytlačování čistým vzduchem proudícím do méně čistého prostoru (jednosměrné proudění vzduchu)
  • Kombinované proudění vzduchu. Kombinace ředění a vytěsňování pro místnosti, kde některé části čistého prostoru vyžadují vyšší úroveň čistoty vzduchu než jiné.
 • Proudění vzduchu v čistých prostorech třídy ISO 5 a čistších v provozu je často jednosměrné, zatímco pro čisté prostory třídy ISO 6 nebo méně čisté v provozu je typické nejednosměrné proudění.

 • U všech koncepcí proudění vzduchu se dává přednost odstraňování znečišťujících látek co nejblíže zdroji, pokud je to možné. Mělo by se zvážit, zda nedojde k narušení proudění vzduchu v okolí zařízení nebo zda se toto narušení bude kontrolovat.

Jednosměrné proudění vzduchu

 • Jednosměrné proudění vzduchu zajišťuje vytěsnění kontaminovaného vzduchu přívodem čistého vzduchu. Proudění vzduchu je nejčastěji vertikální (směrem dolů) nebo horizontální, ale může být i diagonální nebo nahoru.

 • Jednosměrné proudění vzduchu je založeno na filtrovaném přívodu čistého vzduchu, který je přiváděn na hranici čistého prostoru nebo čisté zóny takovým způsobem, aby byla zajištěna stálá rychlost a proudy vzduchu byly považovány za rovnoběžné.

 • U systémů s jednosměrným prouděním vzduchu se rychlost proudění vzduchu obvykle navrhuje v rozmezí 0,20-0,60 m/s při zkušební vzdálenosti (podle normy ISO 14644-3) 150-300 mm od přívodní plochy.

 • V čistých prostorech s jednosměrným prouděním vzduchu by měly být při návrhu fyzických překážek, jako je technologické zařízení, provozní postupy, pohyby personálu a manipulace s výrobky, zohledněny základní aerodynamické požadavky, aby nedocházelo k narušení proudění vzduchu v blízkosti činností citlivých na kontaminaci, a zabránilo se tak křížové kontaminaci.

Nesměrové proudění vzduchu

 • Nesměrové proudění vzduchu zajišťuje kontrolu prostředí prostřednictvím zředění případné kontaminace vzduchu přívodem čistého přiváděného vzduchu do čistého prostoru.

 • Čistý vzduch může být přiváděn při určité teplotě a vlhkosti, aby bylo možné řídit tepelné podmínky prostředí a pohodlí osob, které se v místnosti nacházejí, také pomocí mísení.

 • V praxi lze proudění vzduchu řídit tak, aby čistý vzduch směřoval do kritických oblastí, kde je potlačení kontaminace nejdůležitější, a následně byl odváděn do výduchů.

 • Počet, umístění a typ difuzoru a rozvodu přiváděného vzduchu jsou rozhodující pro dosažení požadovaného výkonu čistých prostor.

Kombinované proudění vzduchu

 • Čisté prostory s kombinovaným prouděním vzduchu jsou podobné čistým prostorům bez jednosměrného proudění s tím rozdílem, že je zajištěna dodatečná čistota vzduchu v kritických oblastech pomocí oddělovacího zařízení, jako je strop nebo kryt UDAF.

Comments are closed.