Přijímače stlačeného vzduchu (tlakové nádoby)

Přijímače stlačeného vzduchu (tlakové nádoby)

Přijímače stlačeného vzduchu (tlakové nádoby)
 

Zásobník stlačeného vzduchu, někdy také označovaný jako tlaková nádoba, je nezbytnou součástí mnoha systémů stlačeného vzduchu. Jejich správný výběr a použití může zlepšit efektivitu celého systému a prodloužit životnost kompresoru a dalších komponent.

  1. Skladování stlačeného plynu: Zásobníky umožňují systému skladovat stlačený vzduch a v případě potřeby jej dodávat spotřebičům. To může být zvláště důležité v situacích, kdy je potřeba vyššího množství vzduchu než může kompresor v danou chvíli dodávat.
  2. Chlazení stlačeného plynu: Během komprese vzduchu se tento zahřeje. Zásobníky umožňují stlačenému vzduchu zchladit se, což je důležité pro účinnost celého systému a ochranu spotřebičů.
  3. Odstraňování kondenzátu: Když se stlačený vzduch chladí, voda v něm obsažená se kondenzuje. Tento kondenzát může být smíšen s olejem a dalšími nečistotami. V zásobnících se kondenzát odděluje od stlačeného vzduchu a může být poté odstraněn.
  4. Prevence tlakových pulzací: Náhlé změny v tlaku mohou poškodit zařízení nebo snížit účinnost systému. Zásobníky pomáhají stabilizovat tlak ve systému tím, že absorbují náhlé změny v poptávce po stlačeném vzduchu.

Při instalaci zásobníku je důležité zohlednit jeho umístění, velikost a orientaci. Rovněž je nutné pravidelně provádět údržbu, včetně kontroly kondenzátu a jeho odstraňování. Toto je zvláště důležité v prostředích s vysokou vlhkostí nebo tam, kde může dojít k kontaminaci vzduchu.

Závěrem lze říci, že zásobníky stlačeného vzduchu jsou zásadní pro efektivní a bezpečný provoz systémů stlačeného vzduchu. Při správném návrhu a údržbě přispívají k optimalizaci provozu a snižování provozních nákladů. Kvalita nádob a účinnost jejich vyprazdňování od kondenzátu má vliv na dosaženou třídu čistoty stlačeného vzduchu (ISO 8573-1) – zejména na množství částic ve stlačeném vzduchu.

 

Tlaková pulzace – dopad na systém 

Tlaková pulzace může mít negativní dopad na celkový provoz systému stlačeného vzduchu. Nejenže může způsobit vibrace v potrubí a pneumatických trubkách, ale také může poškodit zařízení, snížit jeho životnost nebo způsobit neočekávané provozní výpadky. Představte si pneumatický nástroj, který vyžaduje konstantní tlak pro optimální provoz. Pokud tento tlak kolísá, výkon nástroje může být kompromitován, což může vést k nižší produktivitě nebo dokonce k poškození nástroje či výrobku.

Jak tlaková nádoba pomáhá 

Kromě stabilizace tlaku v systému může tlaková nádoba také pomoci optimalizovat provoz kompresoru. Místo toho, aby kompresor běžel nepřetržitě, může být spuštěn jen tehdy, když je to nutné k doplnění tlaku v nádobě. To snižuje opotřebení kompresoru a může výrazně snížit spotřebu energie.

Další výhody tlakové nádoby 

Kromě stabilizace tlaku a snížení opotřebení kompresoru tlaková nádoba může také pomoci oddělit a odstranit kondenzát a nečistoty z systému. Toto je zvláště důležité v aplikacích, kde je čistota stlačeného vzduchu kritická, například v potravinářském průmyslu, ve farmaceutickém průmyslu nebo v elektronické výrobě.

Závěrem 

Tlaková nádoba je kritickou komponentou ve většině systémů stlačeného vzduchu. Pomáhá vyrovnávat tlak, snižuje opotřebení kompresoru, šetří energii a pomáhá odstraňovat nečistoty a kondenzát z systému. Při návrhu nebo modernizaci systému stlačeného vzduchu je důležité zvážit velikost, umístění a specifikace tlakové nádoby, aby bylo zajištěno optimální provozní podmínky a dlouhá životnost systému.

 

 


Comments are closed.