Argon (Ar)

Argon (Ar)

Argon (z řeckého slova argos, což znamená nečinný) je monoatomický, nulový, chemický prvek patřící do skupiny vzácných plynů. Známé nejsou žádné skutečné sloučeniny argonu, což odráží jeho chemickou inertnost. Argon je těžší než vzduch a může mít udušující účinek. Tento plyn je bezbarvý, bez zápachu a netoxický. V uzavřených prostorách může vytlačit dýchací vzduch, přičemž …

Read More Read More

Vodík (H2)

Vodík (H2)

Vodík (H2) je bezbarvý, hořlavý, netoxický, bez zápachu a mnohem lehčí než vzduch. Ve spojení s chlórem nebo kyslíkem tvoří vodík vysoce detonující a výbušné směsi. Hoří téměř neviditelným světle modrým plamenem a vytváří vodní páru. Při unikání s vysokou rychlostí hrozí nebezpečí samovznícení. Vodík má mimořádný biologický význam. Většina energie vyvinuté svaly organismů je …

Read More Read More

Dioxid uhličitý (CO2)

Dioxid uhličitý (CO2)

Dioxid uhličitý (CO2) je bezbarvý plyn, který nehoří, má slabě kyselý zápach, působí udušením a je těžší než vzduch. Při uvolnění pod teplotu sublimace dochází k vytvoření suchého ledu v důsledku ochlazení. Dioxid uhličitý není v běžně přijímaném smyslu jedovatý (limit pro expozici na pracovišti je 9000 mg/m^3). Při koncentraci dioxidu uhličitého 3 % člověk …

Read More Read More

Kyslík (O2)

Kyslík (O2)

Kyslík (O2) je bezbarvý plyn, který podporuje hoření a je bez zápachu. Jeho molekulární forma je mimořádně reaktivní a tvoří sloučeniny téměř se všemi prvky, což ho činí biologicky nesmírně důležitým. Kyslík je zásadní živinou a nezbytný pro udržení života většiny organismů. Pouze několik druhů bakterií (anaeroby) dokáže žít zcela bez přítomnosti kyslíku. Dospělý člověk …

Read More Read More

Dusík (N2)

Dusík (N2)

Dusík (N2) je plyn, který se vyznačuje řadou jedinečných vlastností – je inertní, bezbarvý, nehořlavý, netoxický, bez zápachu a může působit udušením. Ve svém základním stavu tvoří dusík velmi stabilní dvouatomové molekuly. Díky své téměř inertní povaze slouží dusík jako vynikající ředidlo kyslíku a je často využíván k diluci hořlavých plynů nebo jako ochranný a …

Read More Read More

Složení vzduchu

Složení vzduchu

Atmosférický vzduch je fascinující směsí plynů, které jsou základem života na Zemi. Přestože je složení vzduchu na povrchu relativně stabilní, ve vyšších vrstvách atmosféry začínají dominovat lehčí plyny. Vzduch není pouze směsí rozmanitých plynů, ale obsahuje také kapalné a pevné složky. Z chemického hlediska je vzduch dynamická směs, kde převažují dusík, kyslík, argon a oxid …

Read More Read More

Význam testování integrity filtrů HEPA

Význam testování integrity filtrů HEPA

Testování integrity filtrů HEPA je klíčovou součástí udržování vysoké úrovně čistoty vzduchu v kritických provozech, jako jsou čisté prostory a laboratoře. Cílem těchto testů je ověřit, že filtr HEPA byl správně instalován a neobsahuje žádné defekty nebo netěsnosti, které by mohly vést k kontaminaci čistého prostředí. Tato kontrola je nezbytná i přesto, že filtr HEPA …

Read More Read More

Instrukce pro hodnocení doby regenerace v čistých prostorách podle ISO 14644-1

Instrukce pro hodnocení doby regenerace v čistých prostorách podle ISO 14644-1

Instrukce pro hodnocení doby regenerace v čistých prostorách podle ISO 14644-1 Účel testů: Hodnotí schopnost instalace/místnosti snižovat koncentraci částic ve vzduchu jejich ředěním. Doba regenerace místnosti je jedním z nejdůležitějších parametrů instalace. Test se provádí pouze pro místnosti s nejednosměrným prouděním vzduchu. [ISO 14644-3] Stanovení doby, která je potřebná, aby se místnost vrátila k požadované …

Read More Read More

Postupy měření částic v čistých prostorech podle ISO 14644-1

Postupy měření částic v čistých prostorech podle ISO 14644-1

Stanovení počtu měřících bodů: Aktuální vydání normy ISO 14644-1:2016 stanovuje minimální počet měřících bodů jako: N = 27 x A / 1000 kde: N – Minimální požadovaný počet měřících bodů A – Plocha místnosti v metrech čtverečních Stanovení minimálního objemu vzorku na každém měřicím bodě: Vs = (20/C) x 1000 kde: Vs – Minimální objem …

Read More Read More

Měření stlačeného vzduchu

Měření stlačeného vzduchu

Komplexní průvodce měřením stlačeného vzduchu Vstupte do světa industriální práce stlačeného vzduchu. Tato komplexní příručka vám poskytne hloubkový pohled na měření spotřeby, průtoku a kvality stlačeného vzduchu. Pro ekonomicky optimální výrobu, distribuci a využití stlačeného vzduchu je nezbytné měřit a zaznamenávat několik důležitých procesních parametrů. Tyto údaje jsou klíčové pro ideální řízení, regulaci a monitorování …

Read More Read More